Fundacje? Dobre teksty!

Fundacje? Dobre teksty!

Nasza Fundacja Aktywizacji Zawodowej działa na rynku Krakowskim już od wielu lat, dlatego też cechujemy się wielkim doświadczeniem, a także wiedzą w wykonywanej przez nas codziennej pracy. Co więcej należy zaznaczyć, że nasza Fundacja wyróżnia się wyjątkową misją i wielką ilością celów, dlatego też każdego dnia staramy się je realizować z pozytywnym skutkiem.

Jaka jest, więc nasza misja? Naszym głównym celem działalności jest sprawienie, aby poprawiły się warunki życia dla osób niepełnosprawnych, a to może nastąpić jedynie poprzez ich usamodzielnienie i podjęcie pracy na rynku. Nasza Fundacja swoje cele realizuje na wiele różnorodnych sposobów, jednakże za najważniejszy trzeba uznać fakt, iż wykonujemy zintegrowane działania aktywizacyjne. Takie działania świetnie wywołują pozytywne zmiany w otoczeniu. W swej codziennej pracy wykorzystujemy także nowoczesne technologie, nie tylko komunikacyjne, ale i informatyczne.

Każdego dnia praca naszej Fundacji opiera się na bardzo ważnych wartościach, którym jesteśmy wierni i którym oddajemy się całym sercem. Przede wszystkim, więc stawiamy na zaangażowanie, innowacyjność, fachowość, profesjonalizm, ludzkie potrzeby, a także doświadczenie. Jesteśmy także otwarci na zmiany i wciąż udoskonalamy swoją działalność.

Celem strategicznym naszej Fundacji jest przede wszystkim wzmocnienie całego potencjału, jakim jednostka dysponuje, albowiem dzięki temu mamy możliwość niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu przez nich adekwatnej pracy na rynku.

Priorytety, które stawiamy na pierwszym miejscu to:

  • Powiększenie skali działania na rzec osób niepełnosprawnych
  • Aktywizacja w społeczeństwie osób niepełnosprawnych
  • Usamodzielnianie osób niepełnosprawnych pod względem zawodowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *